CoilCalc beregnings Program


Dine brugerdefinerede valg begynder i Flex coil's CoilCalc beregnings programmet. CoilCalc tillader designeren at indtaste værdier, og derefter tilpasse enheden for særlige betingelser. materiale valg, Finne konfiguration, Finne afstand, Antal motorer og mange andre forudsætninger kan foruddefineres. 


Coilcalc beregnings mulighedder
I coilcalc kan du beregne følgende: 

  • Varme og køle coils
  • kondensatorer
  • fordampere
  • Varmegenvindings systemer
  • Tørkølere
  • Sandwich kølere
  • Luftkølede kondensatorer
  • FlexSpray/FlexPad/FlexCooler
  • Elektriske varmevekslere

Og hvert produkt kan blive skreddersyet til dine specifikke behov

 

 

CoilCalc

...